Política de privacitat i protecció de dades

Aquesta és la nostra política de privacitat i protecció de dades. Explica qui som; per què tractem dades personals i com ho fem; i, si vostè és l’interessat en relació amb les dades personals en qüestió, quins drets té i com pot contactar amb nosaltres si ho necessita.

Qui som?

Som Sistemes Digitals Corporate SL, al final d’aquesta política trobarà la nostra informació de contacte i altres detalls. Som el responsable del tractament en relació amb les dades personals tractades conforme a aquesta política.

De qui són les dades personals que tractem?

Podem tractar dades personals sobre vostè en els casos següents:
– Vostè és el nostre client o proveïdor.
– Vostè utilitza els nostres productes o serveis.
– Vostè treballa per a un dels nostres clients o proveïdors o per a algú que utilitza els nostres productes o serveis.
– Vostè és algú (o treballa per a algú) a qui volem vendre o donar a conèixer els nostres béns o serveis. En aquest cas, és possible que hàgim obtingut la seva informació directament de vostè (per exemple, a través del nostre lloc web o en una fira o mostra) o d’una altra font.

Quines dades personals tractem?

Podem tractar dades personals sobre vostè que hàgim obtingut de vostè o d’una altra font. Les dades personals sobre vostè que tractem poden incloure la informació que s’indica a continuació.

La seva informació personal

La seva informació personal, com:

 • El seu nom.
 • Per a qui treballa i la seva funció o departament.
 • La seva adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic o una altra informació de contacte (aquesta informació pot referir-se al seu treball o a vostè personalment, depenent de la naturalesa de la nostra relació amb vostè o la persona per a qui treballa).

Informació que obtenim a partir de comunicacions amb nosaltres

Podem tractar informació que obtenim en comunicar-nos amb vostè, com:

 • Informació sobre vostè que ens dona en comunicar-se amb nosaltres per telèfon, correu electrònic, a través del nostre lloc web, les xarxes socials o d’una altra manera.
 • Informació que ens dona o que obtenim quan vostè utilitza el nostre lloc web, obté béns o serveis o se subscriu a ells, ens proporciona béns o serveis, pregunta sobre un producte, fa una comanda, participa en un concurs, promoció o enquesta, o contacta amb nosaltres per notificar un problema, o fa qualsevol d’aquestes coses en nom de la persona per a qui treballa.

Informació relativa a les nostres relacions amb vostè o la persona per a qui treballa

Podem tractar informació relativa a les nostres relacions amb vostè o la persona per a qui treballa, com:

 • Informació relativa a les transaccions que vostè o la persona per a qui treballa faci amb nosaltres (per exemple, informació sobre béns o serveis que li hem proporcionat a vostè o a la persona per a qui treballa o que hem obtingut de vostè o de la persona per a qui treballa).
 • Una altra informació relativa a vostè que necessitem tractar per subscriure o executar un contracte amb vostè o la persona per a qui treballa (per exemple, informació sobre la seva capacitat de treballar i informació obtinguda d’entitats que ofereixen referències creditícies, en el cas que això sigui necessari per poder dur a terme les comprovacions pertinents en relació amb els contractes amb vostè o una altra persona per a qui treballi o amb qui tingui una relació d’una altra naturalesa).
 • Informació sobre esdeveniments als quals vostè o les persones relacionades amb vostè estiguin convidats, i les seves preferències i informació personal en la mesura en què aquesta informació sigui pertinent per organitzar i gestionar aquests esdeveniments.

Què fem amb les seves dades personals?

Podem tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

Subscriure i executar contractes amb vostè o la persona per a qui treballa, per a:

 • Proporcionar béns i serveis als clients o altres usuaris d’aquests béns i serveis.
 • Obtenir béns i serveis dels proveïdors.
 • Gestionar i administrar les nostres relacions amb els clients, proveïdors o altres usuaris dels nostres béns i serveis; on vostè o la persona per a qui treballa podria ser el corresponent client, usuari o proveïdor de béns o serveis a aquest efecte.
 • En la mesura legalment permesa, per fer publicitat i màrqueting, i proporcionar-li informació sobre els nostres béns i serveis. Això es pot fer mitjançant comunicacions de màrqueting directe (com correus electrònics) o trucades telefòniques. Això inclou suggeriments i recomanacions sobre béns i serveis que podrien interessar-li a vostè o a la persona per a qui treballa.

Podem compartir les seves dades personals amb:

Els tercers que corresponguin, entre ells:

 • Els nostres socis comercials, clients, proveïdors i subcontractistes per a l’execució de qualsevol contracte que formalitzem o altres relacions que tinguem en el transcurs habitual de les operacions amb vostè o la persona per a qui treballa.
 • Els nostres auditors, assessors legals i altres assessors professionals o proveïdors de serveis.
 • Entitats que ofereixen referències creditícies amb la finalitat d’avaluar la seva puntuació creditícia en el context de la formalització d’un contracte amb vostè o la persona per a qui treballa.
 • Si estem obligats a divulgar o compartir les seves dades personals per complir una obligació legal o per fer valer o aplicar els nostres termes de subministrament i altres acords amb vostè; o per protegir els drets, la propietat o la seguretat de Sistemes Digitals, els seus clients o altres. Això inclou intercanviar informació amb altres empreses i organitzacions amb l’objectiu d’evitar el frau i reduir el risc creditici.

¿Quin és el fonament jurídic per al tractament de les seves dades personals?

La base jurídica sobre la qual tractem les seves dades personals és la següent:

 • Quan sigui necessari obtenir el seu consentiment previ per al tractament, obtindrem el seu consentiment i ens basarem en ell en relació amb el tractament en qüestió (consulti més a baix com retirar el seu consentiment).

En qualsevol altre cas, tractarem les seves dades personals quan el tractament sigui necessari:

 • Per a l’execució d’un contracte del qual vostè sigui part o per prendre mesures a sol·licitud seva abans de formalitzar aquest contracte.
 • Per complir una obligació legal que ens afecti.
 • Per al compliment dels nostres interessos legítims o els d’una altra persona, únicament en circumstàncies en les quals aquests interessos legítims no quedin anul·lats pels seus interessos o drets i llibertats fonamentals a la protecció de dades personals (la majoria dels casos en què tractem les seves dades personals respecte a una relació que tenim amb la persona per a qui treballa vostè pertanyeran a aquesta categoria).

Durant quant temps tractem les dades personals?

Només tractem les dades personals durant el període de temps necessari per al propòsit o propòsits per als quals originalment es van recollir.

Quins són els seus drets?

Vostè té els següents drets en relació amb les dades personals que tractem sobre vostè:

 • Pot sol·licitar accés a les dades personals en qüestió (consulti l’apartat sobre com exercir el seu dret d’accés a les seves dades personals, més a baix).
 • Pot sol·licitar que les dades personals incorrectes que tractem es rectifiquin.
 • En determinades circumstàncies (normalment quan vostè ha proporcionat les dades personals i ja no necessitem continuar tractant-les), pot sol·licitar que suprimim les dades personals en qüestió.
 • Si tractem dades personals relatives a vostè en funció del consentiment previ que ha donat per a aquest tractament, vostè pot retirar el consentiment en qualsevol moment, i a partir d’aquest moment finalitzarà el tractament en qüestió.
 • Si té una queixa sobre el tractament de les seves dades personals que hàgim fet, pot contactar amb nosaltres o presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com retirar el seu consentiment al tractament

Pot retirar el seu consentiment al corresponent tractament de dades personals:

 • Enviant-nos un correu electrònic a datos@sistemas-catalunya.com
 • Escrivint-nos a la nostra adreça de contacte.

Com exercir el seu dret d’accés a les seves dades personals

Pot exercir el seu dret d’accés a les seves dades personals:

 • Enviant-nos un correu electrònic a datos@sistemas-catalunya.com
 • Escrivint-nos a la nostra adreça de contacte.

Tingui en compte que és possible que hàgim de demanar-li més informació per confirmar la seva identitat abans de donar-li la informació sol·licitada.


La nostra informació de contacte

La nostra informació completa és:

Sistemas Digitales Corporate, SL
WTC – Almeda Park, Plaça de la Pau S/N, Edif.3 Planta 5
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 419 14 76
Correu electrònic: datos@sistemas-catalunya.com

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades és l’autoritat supervisora a Espanya i pot donar-li més informació sobre els seus drets i obligacions en relació amb les seves dades personals, així com gestionar qualsevol queixa que tingui sobre el tractament que fem de les seves dades personals.

Modificacions d’aquesta política

Qualsevol modificació que fem a la nostra política de privacitat en el futur es publicarà en aquesta pàgina i, si escau, se li comunicarà per correu electrònic. Consulti la informació periòdicament per veure les actualitzacions o modificacions de la nostra política de privacitat.