Avís legal

1. Dades identificatives.

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de sistemas-catalunya.com és Sistemes Digitals Corporate, S.L., amb domicili a aquest efecte en Plaça de la Pau, s/n, Edif. 3 5a plta, 08940 Cornellà de Llobregat número de C.I.F.: B62724562 inscrita en el Registre Mercantil de la localitat de Barcelona, en el tom 34.135, foli 129, fulla núm. B242575, inscripció 1a. Correu electrònic de contacte: administracion@sistemas-catalunya.com del lloc web. Telèfon de contacte: 93 419 14 76.

2. Protecció de dades.

Sistemes Digitals Corporate, S.L., compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Sistemes Digitals Corporate, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, Sistemes Digitals Corporate, S.L.informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

3. Propietat intel·lectual i industrial.

Sistemes Digitals Corporate, S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Sistemes Digitals Corporate, S.L., o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Sistemes Digitals Corporate, S.L. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Sistemes Digitals Corporate, S.L.

4. Enllaços.

En el cas que en sistemes-catalunya.comse disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, Sistemes Digitals Corporate, S.l.no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Sistemes Digitals Corporate, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

5. Limitació de responsabilitat.

Sistemes Digitals Corporate, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6. Modificacions i actualitzacions.

Sistemes Digitals Corporate, S.L., es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.