Ricoh continua sent reconegut en els índexs FTSE4Good, FTSE Blossom Japan i MSCI Japan Empowering Women

reconocimientos-ricoh

La companyia Ricoh ha estat seleccionada per divuitè any consecutiu per a ser inclosa en la sèrie d’índexs FTSE4Good, i en els índexs FTSE Blossom Japan i MSCI Japan Empowering Women des de la seva creació en 2017. Tots ells són índexs de preus de les accions per al medi ambient, activitats socials i inversions ESG*.

L’enfocament de Ricoh cap a la sostenibilitat és buscar una societat sostenible a través d’un equilibri de tres P: prosperitat (econòmica), persones (societat) i planeta (medi ambient). Per a fer realitat aquesta societat desitjada, Ricoh ha identificat set problemes materials en dues àrees, “Resolució de problemes socials a través dels negocis” i “infraestructura d’administració sòlida”. També va establir 17 objectius ESG rellevants i es va esforçar per incorporar-los en els esforços de tot el grup.

L’alta direcció de Ricoh ha posicionat la diversitat i la gestió de la vida laboral com a part de la seva estratègia de creixement i ha estat impulsant diverses iniciatives per a promoure l’apoderament de les dones. A partir de 2020, Ricoh va establir la diversitat i la inclusió com un dels problemes importants que han d’abordar-se com a part dels seus esforços per a enfortir la seva sòlida infraestructura de gestió. Ricoh ha establert la proporció de dones gerents com un objectiu ESG i està enfortint els seus esforços centrats en canviar els estils de treball i brindar suport professional.

L’empresa Ricoh, partner de Sistemas Digitales, contribuirà a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU resolent problemes socials a través dels negocis i fent realitat una societat sostenible.

* Les inversions ESG són aquelles que consideren no sols l’acompliment financer d’una empresa, sinó també el seu enfocament de les pràctiques ambientals, socials i de governança (ESG). Aquestes inversions es basen en la creença que l’èmfasi en les bones pràctiques de ESG pot ajudar a eliminar el risc.

Màxima qualitat a el millor preu

Coneix a Sistemas